Мидалидаре

с. Могилово

Година на проектиране:

2010-2018

РЗП:

10000 кв.м.

Галерия